10. Dan mladih raziskovalcev KMBO (Kemija, Materiali, Biokemija, Okolje)/Young Researchers' Day CMBE 2016 / 22.02.2016

10. Dan mladih raziskovalcev KMBO (Kemija, Materiali, Biokemija, Okolje) bo potekal 31. marca 2016 v Veliki predavalnici in avli Instituta Jožef Stefan.

The 10th Young Researchers' Day of CMBE (Chemistry, Materials, Biochemistry, Environment) will be held in the "Velika predavalnica" hall and lobby of the Jožef Stefan Institute on 31 March 2016.

Read more