ISO-FOOD Summer School Radionuclides in food (6-10 June 2016) / 6.06.2016

Please be informed that the first ISO-FOOD Summer School Radionuclides in food will take place from 6th to 10th June 2016, at the Reactor site (more info at http://isofood.eu/activities/summer-schools/). Attached please find the preliminary programme.

You are all very welcome to attend the lectures (practical part is reserved for the official applicants only).

Please confirm your attendance to erachair@isofood.eu.

Odsek za znanosti o okolju (O-2) bo na Reaktorskem centru Instituta “Jožef Stefan” v okviru EU projekta ISO-FOOD (7. OP) od 6. do 10. junija 2016 organiziral poletno šolo “Radionuklidi v hrani”. V okviru poletne šole bodo potekala predavanja in praktično delo v laboratorijih. Slušatelji bodo podrobno seznanjeni z zakonodajo o dovoljenih vsebnostih naravnih in umetnih radionuklidov v hrani in vodi ter njihovem določanju z uporabo različnih tehnik. Poudarek bo na vseh stopnjah analiznega postopka, od vzorčenja, separacijskih tehnik, detekciji radionuklidov do končne interpretacije rezultatov.

Udeležba tečaja je brezplačna, vendar morajo udeleženci sami kriti stroške potovanja in bivanja.
Več informacij o dogodku je dostopnih na ISO-FOOD spletni strani: http://isofood.eu/activities/summer-schools/