Partnerstvo za oceno tveganja kemikalij (PARC) / 30.09.2022

PARC je evropski projekt, ki ga sofinancira Evropska unija (EU) v okviru zdravstvenega programa Obzorje Evropa 2021 (Horizon Europe 2021). Projekt združuje 200 partnerskih organizacij iz 28 evropskih držav ter številne strokovnjake iz celega sveta. Proračun projekta je 400 milijonov EUR.

Ime projekta: Partnerstvo za oceno tveganja kemikalij – Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals

Skrajšan naslov: PARC

Nosilna organizacija: Francoska agencija za hrano, okolje ter varnost in zdravje pri delu (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail – ANSES)

Trajanje projekta: 1.5.2022 – 30.4.2029

Sodelujočim evropskim institucijami v PARCu se je pridružilo tudi 14 slovenskih zdravstvenih, raziskovalnih in upravnih ustanov ter 3 zunanji deležniki delujoči na področju analize tveganja kemikalij. Analiza tveganja je preplet ocenjevanja tveganj, upravljanja s tveganji in komunikacije tveganj. Na nacionalni ravni bo koordinacija potekala v okviru nacionalnega vozlišča PARC.

Glavni namen projekta Partnerstvo za oceno tveganja zaradi kemikalij (PARC) je spodbujanje inovacij pri procesu ocen tveganja kemikalij, ki bodo prispevale k trajnostni rabi in upravljanju s kemikalijami za varno okolje in zdravje ljudi:

a.               s krepitvijo znanstvenih podlag za oceno kemičnih tveganj v EU, z združevanjem, ocenjevalcev tveganj in upravljavcev s tveganji z znanstveniki, da se tako pospeši razvoj metod in orodij za naslednjo generacijo znanja in     i nformacij;

b.               z omogočanjem prehoda v naslednjo z dokazi podprto generacijo ocene tveganj.

PARC je projekt v podporo EU in nacionalnim ustanovam za oceno tveganj, upravljanje tveganj in komunikacijo tveganj v zvezi s kemikalijami, tako da zagotovi nove podatke, znanja, metode, mreže in veščine za naslavljanje obstoječih in novih izzivov na področju kemijske varnosti. Spodbudil bo prehod v naslednjo generacijo ocen tveganja za boljšo zaščito zdravja ljudi in okolja, v skladu z Zelenim dogovorom.