V3-1640 - Izpostavljenost otrok in mladostnikov izbranim kemikalijam preko življenjskega okolja

Exposure of children and adolescents to selected chemicals through their habitat environment, 1.10.2016 – 30.9.2019, Milena Horvat

Neustrezna raba in ravnanje s kemikalijami, njihovimi ostanki in odpadki, ki vsebujejo kemikalije, ter živili, pitno vodo in s predmeti splošne uporabe, ki te kemikalije vsebujejo v manjših koncentracijah (npr. kozmetika, igrače), lahko negativno vplivajo na zdravje. Nevarnost je poleg lastnosti kemikalije, poti vnosa oz. stika, odnosa med odmerkom in učinkom, odvisna tudi od genetske občutljivosti, starosti, spola, poklica, prehranskih navad, razvad in bolezenskih stanj izpostavljenega organizma. Otroci in mladostniki predstavljajo posebej ranljive skupine prebivalstva, pri katerih je zaradi rasti in razvoja organizma ter specifičnih fizioloških značilnosti vpliv potencialno škodljivih kemičnih snovi lahko bolj izražen kot pri ostalih skupinah prebivalstva. Izbor kemikalij temelji na podatkih predhodnih študij v Sloveniji in v Evropi in je usklajen s prioritetami, ki jim strokovna javnost trenutno posveča največ pozornosti. Med te kemikalije spadajo bisfenoli, ftalati, bromirani zaviralci gorenja, parabeni, triklosan in nekateri pesticidi. Ocenili bomo tudi izpostavljenost strupenim in potencialno strupenim kemijskih elementom in prehranjenost z esencialnimi elementi, ki so pomembni pri celoviti oceni tveganja. Poleg določitev koncentracij kemikalij bomo z vidika genetke občutljivosti določili nekatere genske polimorfizme. Spremembe v genskem zapisu proteinov, ki sodelujejo pri privzemu, prenosu ali odstranjevanju potencialno škodljivih kemikalij v telesu, lahko bodisi zmanjšajo bodisi povečajo tveganje za negativne učinke na zdravje posameznika, še posebej pri nizki izpostavljenosti.
Iz preteklih raziskav vemo, da je izpostavljenost potencialno škodljivim kemikalijam preko predmetov splošne rabe približno enaka po vsej Sloveniji, razlike v izpostavljenosti pa lahko izhajajo iz razlik v življenjskem okolju. Relativno malo podatkov je o izpostavljenosti kemikalijam, ki se uporabljajo v kmetijstvu (različne vrste pesticidov), zato smo se odločili, da bomo raziskavo izvajali na območju intenzivnega kmetijstva - Prekmurju. Osredotočili smo se na populacijo otrok v starosti 6-9 let in 12-15 let. Na podlagi pridobljenih rezultatov analiz in podatkov iz vprašalnikov (prehranske navade, bivalno okolje, hobiji, socio-ekonomski status,…) bomo lahko ocenili obremenjenost z izbranimi kemikalijami, ki se nahajajo v okolju. Natančna ocena izpostavljenosti bo omogočila izdelavo ocene tveganja in načrtovanje ukrepov za zmanjšanje tveganja zaradi izpostavljenosti otrok in mladostnikov kemikalijam v življenjskem okolju.

 

Vodja raziskave: prof.dr. Milena Horvat, IJS

 

Sodelujoče institucije:

IJS logo3

 

NIJZ logo

 

NLZOH logo3

 

 Trajanje projekta: 1.10.2016-30.9.2019

 

Projektna skupina:

Baskar MojcaČesen MarjetaEržen IvanFajon VesnaFalnoga IngridHeath EsterHrženjak VesnaKosjek TinaKrižanec BoštjanKukec AndrejaMazej DarjaMilačič RadmilaNovak PetraPerharič LucijaSnoj Tratnik JanjaŠčančar JanezŠomen Joksič AgnesVončina Ernest

 

Delovni sklopi:
1) Priprava protokola
2) Izvedba
3) Analiza rezultatov
4) Diseminacija, komunikacija & ukrepanje
5) Vodenje in koordiniranje projekta

 

Financiranje:

Projekt sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter Urad Republike Slovenije za kemikalije iz državnega proračuna.

                          ARRS logo                  Urad za kemikalije

HBM info all slides6