EIP-Ukrep 16.2 PR-12550

Visokostorilna in trajnostna vzreja tekačev pasme krškopoljski prašič s pomočjo preciznih krmilnih avtomatov, 12.5.2023-11.5.2025, Doris Potočnik 

Visokostorilnostna trajnostna kmetijska pridelava, s poudarkom na uvajanju pametnega oziroma preciznega kmetovanja.

graf

Krškopoljski prašič je edina ohranjena slovenska avtohtona pasma prašičev, za katere je značilna črna barva s sklenjenim, enakomerno širokim belim pasom preko plečk in sprednjih nog. Dolgoročno ohranjanje pasme, je možno le ob dovolj velikem številu plemenskih svinj in merjascev ter preprečevanju povečevanja inbridinga (parjenja v sorodstvu) ter dobri ekonomiki reji prašičev.

Prašiči imajo specifično rastno krivuljo, po kateri v zgodnjem obdobju rasti še razvijajo število in velikost mišičnih vlaken, s tem pa tudi omišičenost bodočega pitanca. Zamujeno zgodnje obdobje razvoja mišičnega tkiva zmanjša mesnatost prašičev, in poveča stroške krme na enoti prirasta. Torej ob kakovostni začetni oskrbi sesnih pujskov, se poveča število in velikost mišičnih vlaken, s tem pa povečana omišičnost pitancev ter boljši izkoristek krme.

Glavni cilji projekta je povečana uvedba preciznega krmljenja sesnih pusjkov preko krmilnih avtomatov ter želja po razširitvi pasme in uspešno dolgoročno ohranjanje le te. Prav tako se bo v okviru projekta preučevalo učinke preciznega krmljenja sesnih pujskov na maščobnokislinoko sestavo s poudarkom na razmerju med omega 3 in omega 6 maščobnimi kislinami.  

logos2

 

Koordinator projekta (vodilni partner):

Kmetijski zavod Bric, Soča (kmetijsko gospodarstvo)

Vodja projekta: Neža Bric

 

Povezave: 

Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje

 

Projektni partnerji:

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Institut Jožef Stefan

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Celje

Društvo rejcev krškopoljskih prašičev

Kmetije: Kos, Kamenik, Ivanšek, Mehak, Koroša

     logo4logo3