Vabljeni, da si preberete e-zgibanko, kjer so na kratko povzete vse najpomembnejše informacije o raziskavi!

nosecnice3

Kakšen je namen raziskave?

Namen raziskave je pridobiti podatke o možni izpostavljenosti nosečnic izbranim škodljivim kemikalijam (kovine, pesticidi, policiklični aromatski ogljikovodiki, bisfenoli, ftalati, zaviralci gorenja, parabeni). Le-te so neizogiben del današnjega življenja, a izpostavljenost tem kemikalijam lahko vpliva na naše zdravje. Prav tako bomo ocenili prehranjenost z nujnimi (esencialnimi) elementi, ki so pomembni za normalno delovanje organizma.

Zaradi vedno večje uporabe kemikalij, ter posledično velike obremenitve okolja z njimi, smo prebivalci tekom našega življenja tem snovem izpostavljeni. Te snovi lahko pridejo v naše telo preko zraka, hrane, vode ali neposredno preko kože.

Zaradi nosečnosti je lahko vpliv potencialno škodljivih kemičnih snovi bolj izražen kot pa pri ostalih skupinah prebivalstva, prav tako lahko nekatere od teh kemikalij prehajajo iz matere na otroka že v času nosečnosti ter kasneje preko dojenja.

Izbor kemikalij temelji na podatkih predhodnih študij v Sloveniji in v Evropi in vključuje snovi, ki jim v sedanjem času namenjamo veliko pozornost, saj bi lahko negativno vplivale na zdravje - še posebej, kadar je vnos v telo povečan. Spremljali bomo nekatere kovine, bisfenole, ftalate, bromirane zaviralce gorenja, parabene, triklosan, pesticide in /ali PAHe. Hkrati bomo ocenili prehranjenost z nujnimi (esencialnimi) elementi, ki so pomembni za normalno delovanje organizma.

Večjo ali manjšo občutljivost posameznika za strupenost kemikalij bomo poskušali opredeliti s pomočjo določanja genskih razlik med posamezniki. Razlike v genskem zapisu beljakovin, ki sodelujejo pri presnovi potencialno škodljivih kemikalij v telesu, lahko zmanjšajo ali povečajo tveganje za negativne učinke na zdravje posameznika tudi pri nizki izpostavljenosti.

Zbrani podatki nam bodo pomagali bolje razumeti v kolikšni meri določeni dejavniki v okolju obremenjujejo prebivalstvo.

Financiranje raziskave in etično dovoljenje

Raziskava je nadaljevanje evropskega projekta HEALS (7.okvirni program) ter projekta NEURODYS, ki ga je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Trenutno pa je projekt financiran preko ARRS programa P1-0143. Projekt v Sloveniji izvaja Institut Jožef Stefan v sodelovanju s Splošno bolnišnico Celje. Za izvajanje raziskave smo pridobili soglasje Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko (številka soglasja: KME 42/10/16, aneks 0120-529/2016/14 dne 20. 11. 2018).