Kaj se bo zgodilo z vzorci, ki jih zbiramo v okviru raziskave?

Vsi zbrani vzorci  bodo označeni s kodami in shranjeni v pooblaščenih institucijah. Dostopni bodo samo raziskovalcem, ki delajo na projektu in njihovim raziskovalnim partnerjem v Sloveniji in Evropi.

 

 

 

 

Kaj se bo zgodilo s podatki, ki jih bomo zbrali v okviru raziskave?

Vsi podatki raziskave bodo pred vpisom v bazo kodirani, in ne bodo vsebovali osebnih podatkov preko katerih bi vas lahko identificirali. Podatki se bodo obravnavali kot strogo zaupni in podatki iz projekta ne bodo objavljeni ali predstavljeni v individualni obliki, ampak na ravni populacije.

 

O morebitnih vprašanjih, povezanih z obdelavo osebnih podatkov in uresničevanju pravic iz varstva osebnih podatkov, se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov: Luka Virag, univ. dipl. prav., Institut "Jožef Stefan", Ljubljana.