The European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals, 1. 5. 2022 - 30. 4. 2029, Milena Horvat

Glavni namen projekta Partnerstvo za oceno tveganja zaradi kemikalij (PARC) je spodbujanje inovacij pri procesu ocen tveganja kemikalij, ki bodo prispevale k trajnostni rabi in upravljanju s kemikalijami za varno okolje in zdravje ljudi:

a.               s krepitvijo znanstvenih podlag za oceno kemičnih tveganj v EU, z združevanjem, ocenjevalcev tveganj in upravljavcev s tveganji z znanstveniki, da se tako pospeši razvoj metod in orodij za naslednjo generacijo znanja in     i nformacij;

b.               z omogočanjem prehoda v naslednjo z dokazi podprto generacijo ocene tveganj.

PARC je projekt v podporo EU in nacionalnim ustanovam za oceno tveganj, upravljanje tveganj in komunikacijo tveganj v zvezi s kemikalijami, tako da zagotovi nove podatke, znanja, metode, mreže in veščine za naslavljanje obstoječih in novih izzivov na področju kemijske varnosti. Spodbudil bo prehod v naslednjo generacijo ocen tveganja za boljšo zaščito zdravja ljudi in okolja, v skladu z Zelenim dogovorom.