URBANOME - Ljubljana Pilot

logo jpg removebg preview

Zdravje, dobro počutje in primernost za življenje v mestih, marec 2021 - februar 2025 

Urbanome je štiriletni projekt H2020, ki se osredotoča na raziskovalna področja, povezana s podnebjem in okoljem ter njunimi medsebojnimi vplivi na zdravje in dobro počutje v urbanih okoljih, s ciljem vzpostaviti skupni okvir EU za celovito ocenjevanje večsektorskih politik v urbanih okoljih, ki podpira pristop SZO "Zdravje v vseh politikah".

 

Ozadje

Družba v evropskih mestih se sooča s številnimi izzivi, kot so telesno in duševno zdravje prebivalcev, socialna neenakost in staranje prebivalstva. Številni okoljski problemi predstavljajo vse večje tveganje za mesta, ki jih je treba obravnavati z inovativnimi rešitvami in uvedbo strategij za preobrazbo v trajnostna in za življenje primerna mesta.

URBANOME sintetizira okoljske, družbene in funkcionalne značilnosti mesta v integrativni analitični okvir, ki olajša prepoznavanje ključnih dejavnikov zdravja in dobrega počutja v mestu. S tem podpira sooblikovanje in preskušanje politik in preventivnih posegov za izboljšanje zdravja in dobrega počutja v mestih prek urbanih življenjskih laboratorijev.

 

  

prijava new pngggg

 

Cilj

Splošni cilj projekta URBANOME je spodbujati zdravje, dobro počutje in živahnost v mestih s sistematičnim vključevanjem skrbi za zdravje v mestne politike in dejavnosti mestnih prebivalcev. Temelji na podrobnem in celovitem poznavanju okoljskih dejavnikov zdravja, njihovi prostorski razporeditvi v mestu in njihovem vplivu na različne skupine prebivalstva, ob upoštevanju različnih življenjskih slogov in vedenja. Vključevanje skrbi za zdravje, okoljskih vplivov in socialne pravičnosti v javne in zasebne dejavnosti pomaga pri reševanju različnih mestnih izzivov, zlasti pri krepitvi socialne kohezije in zmanjševanju neenakosti pri zdravstvenih obremenitvah.

 

Financiranje projekta

EU-Commission (Horizon 2020 SC1-BHC, Work Programme 2018-2020)

 

prenos removebg preview

 

 

 

 

SPLETNA STRAN: 

https://www.urbanome.eu/

News

Velo-city 2022

14.6.2022

Ekipa Urbanome na IJS se bo 15. 6. 2022 udeležila dogodka Velo-city, kjer bo vsem sodelujočim predstavljen projekt Urbanom, na katerem lahko sodelujete tudi vi.