V1-1939 - Identifikacija virov Pb v zgornji Mežiški dolini na podlagi izotopske sestave Pb

Identification of Pb sources in the upper Mežica Valley based on the isotopic composition of Pb, 1.11.2019 - 1.11.2022, Tea Zuliani

Vsebinski opis projekta:

 

Na področju zgornje Mežiške doline leži največje rudišče svinca (Pb) in cinka (Zn) v Sloveniji z dolgo zgodovino rudarske dejavnosti. Posledica tega je prekomerno onesnaženje zgornje Mežiške doline s Pb, Zn in drugimi strupenimi elementi. Ker se Pb z vdihavanjem in zaužitjem onesnaženih prašnih delcev, hrane in vode prenaša v telo, so imeli delavci in okoliški prebivalci močno povišane koncentracije Pb v krvi. Po uvedbi prvih zaščitnih ukrepov in predvsem po zaprtju rudnika in talilnice ter sanacijskih ukrepih, se je obremenjenost okolja in ljudi začela zmanjševati. V zadnjih nekaj letih, pa so koncentracije Pb v krvi, predvsem otrok, začele stagnirati oziroma celo rasti. Razlog za to je ponovno sproščanje Pb, saj je tudi vsebnost Pb v prašnih delcih začela rasti. Poudarek dosedanjih raziskav v zgornji Mežiški dolini je bil predvsem na obremenitvi okolja s Pb in njegovi porazdelitvi v okolju. Podrobnejša raziskava o potencialnih virih Pb v prašnih delcih in ocena prispevka posameznih virov pa še ni bila narejena. Zato bomo v predlaganem projektu določili izotopsko sestavo Pb v okoljskih vzorcih iz področja zgornje Mežiške doline, da bi identificirali vire onesnaženosti prašnih delcev s Pb.

 

Cilji projekta:

 

(1) določiti izotopsko sestavo Pb v različnih okoljskih vzorcih (ruda, halda, zemlja, pesek iz peskovnikov, makadamskih cest in nabrežin, rečni sediment, izpusti iz industrijskih objektov;

(2) določiti izotopsko sestavo Pb v prašnih delcih in jo primerjati s sestavo posameznih virov;

(3) določiti porazdelitev koncentracije Pb med različne frakcije glede na velikost delcev v vzorcih halde, peska, zemlje in sedimentov;

(4) oceniti biološko dostopnost Pb v vzorcih halde in rečnega sedimenta, ki se občasno uporabljata za nasutje makadamskih cest in nabrežin;

(5) na osnovi zbranih podatkov oceniti glavne vire onesnaženja oziroma njihove prispevke k onesnaženju, ki bodo podlaga ustreznim ukrepom, s katerimi bo možno preprečiti, oziroma zmanjšati onesnaženost okolja s Pb v Zgornji Mežiški dolini, kar bo imelo pozitiven vpliv na zdravje okoliškega prebivalstva.

 

Bibliografske reference

 

 Viri financiranja:

 

arrs logotip

 

 

MOP logo

 

 

MZ logo

 

 

 

Projektna skupina:

 

Vodja projekta: doc. dr. Tea Zuliani

 

Raziskovalci: Ingrid Falnoga, Radmila Milačič, Janez Ščančar, Zdenka Šlejkovec, Marko Štrok, Polona Vreča, David Kocman

 

News

Prvo vzorčenje

16.1.2020

V četrtek, 16.1.2020 je potekalo prvo vzorčenje reke Meže in nekaterih njenih pritokov.

 

Uvodni sestanek projektne skupine

2.12.2019

Ponedeljek, 2.12.2019, ob 13.00, seminarska soba fizike, Jamova cesta 39