V1-1939 - Identifikacija virov Pb v zgornji Mežiški dolini na podlagi izotopske sestave Pb

Identification of Pb sources in the upper Mežica Valley based on the isotopic composition of Pb, 1.11.2019 - 1.11.2022, Tea Zuliani

Cilji projekta:

 

(1) določiti izotopsko sestavo Pb v različnih okoljskih vzorcih (ruda, halda, zemlja, pesek iz peskovnikov, makadamskih cest in nabrežin, rečni sediment, izpusti iz industrijskih objektov;

(2) določiti izotopsko sestavo Pb v prašnih delcih in jo primerjati s sestavo posameznih virov;

(3) določiti porazdelitev koncentracije Pb med različne frakcije glede na velikost delcev v vzorcih halde, peska, zemlje in sedimentov;

(4) oceniti biološko dostopnost Pb v vzorcih halde in rečnega sedimenta, ki se občasno uporabljata za nasutje makadamskih cest in nabrežin;

(5) na osnovi zbranih podatkov oceniti glavne vire onesnaženja oziroma njihove prispevke k onesnaženju, ki bodo podlaga ustreznim ukrepom, s katerimi bo možno preprečiti, oziroma zmanjšati onesnaženost okolja s Pb v Zgornji Mežiški dolini, kar bo imelo pozitiven vpliv na zdravje okoliškega prebivalstva.

News

Uvodni sestanek projektne skupine

2.12.2019

Ponedeljek, 2.12.2019, ob 13.00, seminarska soba fizike, Jamova cesta 39