V1-1939 - Identifikacija virov Pb v zgornji Mežiški dolini na podlagi izotopske sestave Pb

Identification of Pb sources in the upper Mežica Valley based on the isotopic composition of Pb, 1.11.2019 - 1.11.2022, Tea Zuliani

Vsebinski opis projekta:

 

Na področju zgornje Mežiške doline leži največje rudišče svinca (Pb) in cinka (Zn) v Sloveniji z dolgo zgodovino rudarske dejavnosti. Posledica tega je prekomerno onesnaženje zgornje Mežiške doline s Pb, Zn in drugimi strupenimi elementi. Ker se Pb z vdihavanjem in zaužitjem onesnaženih prašnih delcev, hrane in vode prenaša v telo, so imeli delavci in okoliški prebivalci močno povišane koncentracije Pb v krvi. Po uvedbi prvih zaščitnih ukrepov in predvsem po zaprtju rudnika in talilnice ter sanacijskih ukrepih, se je obremenjenost okolja in ljudi začela zmanjševati. V zadnjih nekaj letih, pa so koncentracije Pb v krvi, predvsem otrok, začele stagnirati oziroma celo rasti. Razlog za to je ponovno sproščanje Pb, saj je tudi vsebnost Pb v prašnih delcih začela rasti. Poudarek dosedanjih raziskav v zgornji Mežiški dolini je bil predvsem na obremenitvi okolja s Pb in njegovi porazdelitvi v okolju. Podrobnejša raziskava o potencialnih virih Pb v prašnih delcih in ocena prispevka posameznih virov pa še ni bila narejena. Zato bomo v predlaganem projektu določili izotopsko sestavo Pb v okoljskih vzorcih iz področja zgornje Mežiške doline, da bi identificirali vire onesnaženosti prašnih delcev s Pb.

 

Cilji projekta:

 

(1) določiti izotopsko sestavo Pb v različnih okoljskih vzorcih (ruda, halda, zemlja, pesek iz peskovnikov, makadamskih cest in nabrežin, rečni sediment, izpusti iz industrijskih objektov;

(2) določiti izotopsko sestavo Pb v prašnih delcih in jo primerjati s sestavo posameznih virov;

(3) določiti porazdelitev koncentracije Pb med različne frakcije glede na velikost delcev v vzorcih halde, peska, zemlje in sedimentov;

(4) oceniti biološko dostopnost Pb v vzorcih halde in rečnega sedimenta, ki se občasno uporabljata za nasutje makadamskih cest in nabrežin;

(5) na osnovi zbranih podatkov oceniti glavne vire onesnaženja oziroma njihove prispevke k onesnaženju, ki bodo podlaga ustreznim ukrepom, s katerimi bo možno preprečiti, oziroma zmanjšati onesnaženost okolja s Pb v Zgornji Mežiški dolini, kar bo imelo pozitiven vpliv na zdravje okoliškega prebivalstva.

 

Bibliografske reference

 

Raziskave predstavljene na domačih in mednarodnih konferencah

 

 Viri financiranja:

 

arrs logotip

 

 

MOP logo

 

 

MZ logo

 

 

 

Projektna skupina:

 

Vodja projekta: doc. dr. Tea Zuliani

 

Raziskovalci: Ingrid Falnoga, Radmila Milačič, Janez Ščančar, Zdenka Šlejkovec, Marko Štrok, Polona Vreča, David Kocman

 

News

Zaključni sestanek

18.10.2021

18. 10. 2021 je preko konferenčnega sistema Zoom potekal zaključni sestanek, kjer smo predstavili rezultate projekta.

Prvo vzorčenje

16.1.2020

V četrtek, 16.1.2020 je potekalo prvo vzorčenje reke Meže in nekaterih njenih pritokov.

 

Uvodni sestanek projektne skupine

2.12.2019

Ponedeljek, 2.12.2019, ob 13.00, seminarska soba fizike, Jamova cesta 39