Prva skupina prostovoljcev začela z raziskovanjem

Po mesecih priprav smo v sredo 21. septembra končno začeli z izvedbo pilotne študije v Ljubljani s prvo skupino prostovoljcev.

V ta namen smo organizirali srečanje na katerem so se prostovoljci seznalil z uporabo naprav in izvedbo raziskave.

Po tednu dni sodelovanja so prostovoljci zaključili z zbiranjem podatkov. Sledi novo srečanje na katerem bomo skupaj pregledali rezultate in jih skupaj poskusili osmisliti.

CH Pilot start

Raziskovalne dejavnosti na osnovni šoli Spodnja Šiška

Raziskovalci z IJS smo v okviru projekta Cities-Health v januarju obiskali osnovno šolo Spodnja Šiška, ki bo z nami sodelovala v okviru osnovnošolskih projektov. Na srečanjih smo, skupaj z zainteresiranimi učenci, oblikovali raziskovalne dejavnosti, povezane s hrupom v šoli in s hrupom v bivanjskem okolju. Šolarjem smo predstavili naprave, s katerimi bodo merili hrup.

Prve meritve hrupa smo, s pomočjo  dveh učencev, izvedli 7. 2. 2020. Meritve smo izvajali z uporabo mobilne aplikacije NoiseCapture in predhodno umerjenih zunanjih mikrofonov. Meritve so potekale na sedemnajstih lokacijah na območju Šiške. Na vsaki lokaciji smo meritev izvajali 3 minute in nato na popisni list prepisali podatke o izmerjenem hrupu. Učenca sta pred dejanskimi meritvami opisala lokacijo ter pripisala svoje dojemanje hrupa na tem območju. Po koncu meritev je sledila analiza podatkov in interpretacija rezultatov.

page1

Glavni namen te dejavnosti je bil določanje hrupa na različnih lokacijah in ozaveščanje o izpostavljenosti hrupu v bivanjskem okolju. Učenca sta se srečala z novimi napravami in spoznala časovno-prostorsko spreminjanje hrupa/zvoka na različnih lokacijah. Prav tako sta raziskovalca ugotovila, da ljudje hrup dojemamo zelo različno in ima le-ta na vsakega posameznika drugačen vpliv.

Tehniški dan na temo "Hrup in zdravje" na OŠ Spodnja Šiška

V februarju smo bili raziskovalci IJS v okviru projekta Cities-Health povabljeni k organizaciji Tehniškega dneva na osnovni šoli Spodnja Šiška. Tema Tehniškega dne, ki je potekal 3. marca, je bila Hrup in zdravje. Na njem smo učencem 2. razreda predstavili naše delo in projekt Cities-Health. Tako smo učence poučili o zvoku na splošno ter o zvoku, ki zaradi svoje glasnosti postane neprijeten in ga imenujemo hrup. V sklopu tega smo naredili dva eksperimenta, da so si učenci lažje predstavljali, kako zvok nastane, potuje in kako se širi.

page5

Nato so učenci postali ljubiteljski znanstveniki, saj so se aktivno vključili v raziskovanje hrupa, in sicer na podlagi predhodno prepoznanih izzivov. Le-ti so bili identificirani s pomočjo ankete, ki so jo vsi učenci izpolnili nekaj dni pred samim dogodkom. Razvila se je debata o tem, kaj je hrup, kaj so viri hrupa, kako ga dojemamo, ali je lahko škodljiv za zdravje ljudi in kako, kje so hrupna območja itd.  Po tem smo se vsi skupaj s pomočjo pametnega telefona in mobilne aplikacije NoiseCapture lotili merjenja hrupa v šoli in njeni okolici. Pred tem pa smo si postavili še nekaj raziskovalnih hipotez, kot so:

  • Raven hrupa se z oddaljenostjo od glavne prometne ceste zmanjšuje.
  • Najbolj hrupno je na tisti lokaciji, ki je bližje cesti.
  • Najbolj hrupen prostor v šoli je hodnik med odmorom.
  • Nivo hrupa na določeni lokaciji se spreminja in je odvisen od aktivnosti.

Vsak učenec je dobil popisni list, na katerega je po končani meritvi zapisal podatke o izmerjenih ravneh hrupa. Na koncu je sledila še predstavitev dejavnosti in rezultatov meritev ter zabaven kviz, s pomočjo katerega so učenci ponovili, kar so se naučili na Tehniškem dnevu. (Link do kviza)

page6

Glavni namen te dejavnosti je bil učence poučiti o zvoku, hrupu in vplivu hrupa na zdravje. Tako so učenci spoznali, kaj je zvok, kako nastane, kako in kje se širi, s čim ga zaznavamo, kako lahko vpliva na nas, če zvok postane hrup, in kako ljudje hrup različno dojemamo. Učenci so se srečali z novimi napravami in ugotovili, da se na različnih lokacijah, zunaj in v šoli, raven hrupa razlikuje tudi glede na aktivnosti na tisti lokaciji.

Predstavitev projekta CitieS - Health svetu staršev na OŠ Spodnja Šiška

V ponedeljek, 24. februarja, je bil projekt CitieS-Health predstavljen svetu staršev na OŠ Spodnja Šiška.

OS Siska Parents council

Predstavniki so bili povabljeni k sodelovanju na projektu, hkrati pa naprošeni, da vabilo posredujejo tudi ostalim staršem. Za ta namen je bil pripravljen spodnji letak. 

Slika1

Srečanje s člani DUO (Society for the Urban Environment – Committee for beautiful Šiška district)

10. februarja smo se srečali s člani DUO (Society for the Urban Environment – Committee for beautiful Šiška district). Predstavili smo jim projekt Cities-Health, se z njimi pogovorili o problemu hrupnega onesnaženja in potencialni vključitvi članov (kot ljubiteljskih znanstvenikov) v naš projekt.

Link za DUO: http://stara-siska.si/

DUO

Sestanek z učitelji na OŠ Spodnja Šiška

page4

CitieS - Health at Spodnja Šiška elementary

On last September 26, the OŠ Spodnja Šiška elementary school in Ljubljana has received a visit of researchers as a part of CitieS-Health H2020 project and INSA/SAZU bilateral exchange program. The aim of this initiative was to generate awareness among the students about their immediate environment and also to ignite in their minds an appreciation of the bounty of natural beauty in Slovenia.

The full duplex interaction, carried out in Slovene and English, began with a small presentation by Dr. Charu Khosla Gupta and Dr. Arijit Chowdhuri, environmental scientists and faculty at University of Delhi(India). The interaction with school children was moderated by Dr. David Kocman from Jožef Stefan Institute (Ljubljana) in the presence of school teachers and the principal.

The pupils were made aware of the varying parameters that affected environment both temporally as well as spatially. Students were also exposed to some of the not so obvious factors affecting environmental aspects included factors like number of vehicles, population, size of country, climate, location etc.

A specific comparison of two capital cities of Ljubljana and New Delhi was carried out vis-à-vis population, density and number of vehicles. Post comparison the students appreciated how lucky they were to live in a clean city with lots of greenery all around. New Delhi’s bane of high pollution levels owing to a large number of vehicles on the road, high population density, lack of efficient public transport system, burning of crop residues, habitat destruction, deforestation, industrialization, construction and demolition activities to name a few was quickly understood by the students. The scientists emphasized that this crisis has cropped up as timely measurements were not taken to conserve the environment. The students were motivated and encouraged to take care of their environment as the sustainability of humans is directly proportional to the environment and also to the health of the city. It was heartening to notice that students and teachers listened to the talk attentively and with great interest. Also their concern for their country and environment was very evident.

Later, the students and the teachers were given a hands-on experience of measuring the Particulate Matter (PM 2.5 and PM 10) using a true LASER particle counter (Dylos 1700, USA). Also the students were given an idea of real-time measurement of pollutants by monitoring trace levels of CO2/CO, VOC’s, natural gas and alcohol in their vicinity using wearable sensors brought from India. The partially sensitive pollutant sensors were configured in the form of an electronic-nose (E-Nose) mimicking olfactory response like a human nose. The E-Nose could sequentially measure 04 (four) different pollutant gases and measured data could be recorded on a cellphone via an Arduino® microcontroller based bluetooth® interface. The students were very excited to detect, measure and record pollutant gas concentrations on the cellphones. They also became aware about the need for proactive action whence elevated levels of pollutants could be detected.

The main aim of this exercise was to generate awareness about conservation of environment and also to suggest ways and means of mitigation of current environment problems. Additionally, the students and teachers learnt to undertake some basic research and hence enjoyed being a part of it. Students were happy to learn about many new facts about India and at the same time enjoyed measuring and discussing different environmental parameters.

page7

Gimnazijca izdelala napravo za merjenje hrupa

Dijaki gimnazije Vič so se s svojimi raziskovalnimi projekti tudi v letu 2019 uvrstili na Genius olimpijado v ZDA, kjer so dosegli odlične rezultate. 

Med drugim sta za svoje delo (Web-based platform for noise monitoring in support of DIY sensing tools) nastalo v okviru projekta CitieS-Health  prejela zlato medaljo Luka Skeledžija in Kris Flajs. Gimnazijca sta s svojo iznajdljivostjo in le nekaj komponentami sestavila napravo za merjenje hrupa. Prav tako sta ustvarila spletno platformo, s pomočjo katere lahko tudi sami izdelate napravo, z njo izmerite in delite raven hrupa v okolju.

DIY2

Nature day 2019

The youngest citizen scientists in action

At the end of the school year, a science day was organised within the framework of the EU project CitieS-Health, in cooperation with Spodnja Šiška elementary school, a supporter of the project.
Day was dedicated to the theme of noise and health, a main topic of CitieS-Health being conducted in Ljubljana pilot.

page2

The event was organized in the form of a treasure hunt. Together with pupils of third-grade, we investigated sounds in the surrounding environment, measured them using smartphone app, learned about the differences between sound and noise, and how the latter affects health.

page3

We were loud! (map below showing noise levels on our way)

Noise map nature day5