CitieS-Health - Ljubljana Pilot

logo citieshealth nuevo

»Ljubiteljska znanost za zdravje v mestnem okolju (CitieS-Health)«

Cilj projekta CitieS-Health je razviti učinkovit model ljubiteljske znanosti na temo izpostavljenosti različnim okoljskim stresorjem v urbanih okoljih in vplivu le-teh na zdravje. 

Pilotna študija v Ljubljani je ena izmed petih pilotnih študij (sodelujejo še Barcelona, Kaunas, Amsterdam ter Lucca) kjer bo delo osredotočeno na problematiko okoljskega hrupa.

News

Vzpostavljeno sodelovanje z EU projektom We-Count

15.2.2021

Vas zanima promet v vaši ulici? Vabljeni k sodelovanju.

Objava v reviji "Sustainability"

15.12.2020

Ljubiteljska znanost kot del učnega načrta: študija primera tehničnega dne na temo hrupa in zdravja

50th Krka Awards

1.9.2020

Krka Awards Fund Board selected work of Luka Skeledžija and Kris Flajs among the best research assignments.

Učenci Osnovne šole Spodna Šiška preko igre "Kje je Max?" spoznali dejstva o zvoku in hrupu

16.6.2020

Tudi letos smo na koncu šolskega leta raziskovalci iz IJS obiskali Osnovno šolo Spodnja Šiška in v sklopu projekta CitieS-Health z učenci izvedli dogodek na temo hrupa.

O projektu

Cilji

 

→ CitieS-Health v ospredje raziskovanja okoljske epidemiologije postavlja zdravstvena vprašanja, ki pestijo večino splošne javnosti. 

→ Skupine prebivalcev petih evropskih mestih bodo zasnovale in izvedle poskuse, s katerimi bodo raziskale, kako onesnaženje bivalnega okolja vpliva na njihovo zdravje. 

→ S projektom bomo razvili posebna interaktivna orodja in znanja, s pomočjo katerih bodo lahko raziskovalci, posamezniki ali skupine posameznikov raziskave izvajali tudi na drugih lokacijah.

Faze

da

Aktivnosti

Dogodki

Untitled2

CitieS-Health Toolkit

CS Toolkit